Dobre oświetlenie na placu budowy a bezpieczeństwo i wydajność pracy

Teren budowy to miejsce szczególne, w którym prowadzonych jest szereg prac, wykonywanych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. To nie tylko budowa nowych obiektów, ale także przebudowa, rozbiórka czy remonty już istniejących. Na placu budowy wykonuje się również prace inżynieryjne i roboty ziemne.
Dlatego też bardzo istotne jest odpowiednie oświetlenie placów budowyhttps://renovis.pl/oferta/oswietlenie-zewnetrzne/place-budowy/ – oraz poszczególnych stanowisk pracy. Powinno ono być tak zaprojektowane, aby pracownicy mogli bez żadnych przeszkód poruszać się po całym terenie i wyraźnie widzieć przedmioty swojej pracy podczas wykonywania ustalonych czynności.

Oświetlenie placów budowy – wymagania

Teren budowy jest miejscem pracy, które musi spełniać wymagania dotyczące zarówno ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i wymagania szczegółowe wynikające z charakteru wykonywanych robót budowlanych. Dotyczą one także okresu przed rozpoczęciem prac, w trakcie przygotowania terenu budowy.
Wymagania obejmują więc konieczność zapewnienia:

– oświetlenia stanowisk pracy i dróg komunikacji światłem dziennym, a jeżeli jest ono niewystarczające, sztucznym światłem elektrycznym, które powinno być dostosowane do profilu wykonywanych prac;

– oświetlenia awaryjnego w tych miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia standardowego możliwe jest pojawienie się zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników; takie oświetlenie powinno być także na drogach ewakuacyjnych.

Bardzo ważne jest, aby zarówno oświetlenie podstawowe, jak i awaryjne, spełniało wymagania dotyczące parametrów oświetleniowych wspólne dla wszystkich miejsc pracy, zawarte w Polskich Normach. Wartości minimalne tych parametrów zależą od rodzaju i miejsca wykonywanych prac.

Zasady oświetlenia na terenie budowy

Ogólne zasady oświetlenia na placu budowy dotyczą:
– doboru takiego oświetlenia, które zmniejszy wypadkowość na stanowiskach pracy (a zdarza się to niestety dość często), zwiększy wydajność pracowników oraz podniesie ich komfort pracy;
– naturalnego i sztucznego oświetlenia pomieszczeń (konieczność instalacji oświetlenia sztucznego w przypadku niedostatecznego światła naturalnego);
– opraw oświetleniowych, które na placu budowy powinny być umieszczone na odpowiednich słupach o wysokości od 3 do 4 metrów;
oświetlenie placów budowy powinno być utrzymywane w ciągłej sprawności – bardzo ważna jest regularna kontrola urządzeń oświetleniowych oraz ich eksploatacja przez kompetentne osoby;
– rozmieszczenia światła w ten sposób, aby wyraźnie oświetlało tablice ostrzegawcze umieszczone na placu budowy.

Czy ważny jest projekt oświetlenia terenu budowy?

Na etapie wstępnym przed przystąpieniem do prac oświetleniowych należy wykonać projekt oświetlenia. W dalszej kolejności ma miejsce weryfikacja parametrów oświetleniowych w trakcie realizacji i po jej zakończeniu.

Opracowanie projektu oświetlenia placu budowy wymaga odpowiedniej wiedzy z zakresu techniki świetlnej oraz znajomości wymaganych przepisów i norm, a także czasu. Dlatego też bardzo często w sporządzonej dokumentacji projektowanie sprowadza się do wyboru opraw oświetleniowych, a wykonanie obliczeń zleca się firmom, które je dostarczają. Wyniki takich obliczeń zawierają najczęściej rozkład natężenia oświetlenia, średnie natężenie i równomierność. Do sprawdzenia tych parametrów służy po prostu weryfikacja na budowie. Dużym błędem jest również kierowanie się przy zakupie elementów instalacji elektrycznych tzw. optymalizacją kosztów, która polega zazwyczaj na zastąpieniu opraw tańszymi. Parametry oświetleniowe odsuwane są na dalszy plan, co oczywiście jest niewłaściwym podejściem, gdy chodzi o prawidłowe oświetlenie placów budowy.

Oświetlenie LED na placu budowy

Warto zauważyć, że istnieje sposób na oświetlenie placów budowy, który ma wiele zalet. Chodzi o technologię LED. Jest to nie tylko ekologiczne źródło światła, nie zawierające żadnych toksycznych środków, a więc bezpieczne dla zdrowia, ale jego najważniejszą zaletą jest niskie zużycie energii elektrycznej i długi czas eksploatacji. A na placu budowy te cechy są szczególnie ważne.